IGIENA SISTEMULUI NERVOSDE CE ESTE BINE SA BEM APA ALCALINA KANGEN?

UN OM NU POATE SUPRAVIEÞUI MAI MULT DE CÂTEVA ZILE FÃRà APÃ. APA ESTE CEA MAI MARE SURSà DE ENERGIE ÎN CORPUL UMAN. Apa este fundamentul vieþii. Viaþa a apãrut în apã. Ea reprezintã 70 – 80%, pânã la patru cincimi din greutatea corpului nostru. Cuvântul "Kangen" înseamnã "întoarcerea la origine" (în japonezã), adicã întoarcerea la stadiul în care se gãsea apa în naturã înainte ca Pãmântul sã fie poluat.

Apa alcalinã este preferatã, în comparaþie cu apa obiºnuitã, datoritã unor proprietãþi foarte importante ale apei alcaline:
- majoritatea bolilor se dezvoltã într-un mediu acid,
- este un puternic anti-oxidant, elimina radicalii liberi din organism,
- este o apã necontaminatã, cu conþinut de minerale sãnãtoase sub formã ionicã,
- elimina aciditatea din corp.
Dr. William Kelly, (chirurg, autorul cãrþii "Vindecã cancerul"): "Apa alcalinã produsã cu un ionizator de apã a devenit cea mai mare realizare în domeniul sãnãtãþii de la descoperirea penicilinei de cãtre doctorul Sir Alexander Fleming"
Dr. Arthur C. Guyto (în Manual de Fiziologie Medicalã): " Prima etapã în menþinerea sãnãtãþii este de a alcaliniza organismul (echilibrul acid-alcalin). Modificãrile pH-ului influenþeazã practic toate funcþiile organismului. Celulele unui organism sãnãtos sunt alcaline în timp ce celulele unui organism bolnav au un pH sub 7,0. Cu cât celulele noastre devin mai acide cu atât ne îmbolnãvim mai repede. Organismul nostru produce acid ca un produs secundar al metabolismului normal. Deoarece corpul nostru nu produce alcalinitate, noi trebuie sã îi procuram de la o sursã externã pentru a ne împiedica sã devenim acizi ºi sã murim".
Dr. Hiromi Shinya, (pionier al colonoscopiei): " Apa care a fost tratatã electric poate colecta minerale suplimentare. Mai mult, în procesul electrolizei se produce hidrogen activ care serveºte la eliminarea radicalilor liberi (toxine) din organism. Când apa de la robinet trece prin aceste purificatoare clorul ºi substanþele chimice din ea sunt înlãturate. Rezultatul este ceeace eu numesc "apã bunã", o apã purã, curatã, alcalinã, cu minerale din belºug".
Dr. Sang Whang, (autorul cãrþii "Întinerirea"): Fiecare celulã creeazã produºi toxici. Aceºti produºi trebuie eliminaþi din sistem. Cam toþi aceºti produºi sunt acizi, de aceea urina ests acidã ºi la fel ºi suprafaþa pielii".
Apa alcalinã Kangen este o apã activatã cu conþinut ridicat de hidrogen activ care are putere curativã. Hidrogenul activ reacþioneazã cu oxigenul activ, acesta din urmã fiind cauza majoritãþii bolilor. Oxigenul activ este un oxidant puternic ce distruge celulele prin intermediul oxidãrii. Oxigenul activ se formeazã în corp când celulele genereazã energie sau când suntem foarte stresaþi.
Apa alcalinã Kangen ne oferã hidratare rapidã ºi completã datoritã restructurãrii ei moleculare (de la grupãri de 15-20 de molecule, la grupãri – micro-cluster- de 5-6 molecule). Astfel, corpul absoarbe mai bine apa, crescând nivelul de hidratare.
Consumul de apã alcalinã Kangen previne apariþia bolilor ºi întârzie procesul de îmbãtrânire.
Apa activatã, ionizatã, restructuratã elimina din corp toate tipurile de microorganisme care au potenþial patogen: bacterii, virusuri, fungi (ciuperci microscopice ce determina micozele), paraziþi (protozoare), alge, drojdii, spori etc. ºi metale grele (toxice prin definiþie): mercur, arsen, cadmiu, bariu, ori oligoemente (toxice peste anumite limite): sulf, siliciu, clor, fluor, crom, cupru.
Apa alcalinã Kangen, prin hidratare ne redã energia (între primele manifestãri remarcate de consumatori), ne protejeazã de boli, ne ajutã sã întinerim ºi sã scãpãm de excesul de greutate (ajutã la eliminarea acizilor, reducând cantitatea de grãsime depozitatã), fãrã a face mari schimbãri în dietã obiºnuitã.

Mi-a placut articolul. O sa tin cont pe viitor de sfaturile referitoare la o ingrijire mai atenta a sistemului nervos central.
Multumesc

Lasă un comentariu